Garantie

Garantieverklaring

Garantie gaat in als alle betalingen zijn voldaan. Geldigheid garantie alleen bij deugdelijke onderhoudsfrequenties. Jaarlijks reinigen, al naar gelang situatie regelmatig dak schoon maken om verstoppingen te voorkomen, tijdig schilderen van onderdelen die bloot staan aan weersinvloeden, het en airconditioninginstallaties. Verborgen gebreken aan de ondergrond uitgesloten (geldt niet voor nieuwbouw geheel uitgevoerd door DOEN Bouw & Onderhoud). In verband met de aansluitingen van nieuw op oud bij kleinschalige- en/of onderhoudswerkzaamheden geldt een overall garantie van 1 jaar. Onderstaande garanties zijn in dat geval niet van kracht.

Aflopende garantie wil zeggen dat de vergoeding van de kosten voor garantieherstel tot nihil aflopen bij het einde van de garantietermijn. Buiten de garantie vallen ontwerpfouten (indien DOEN Bouw & Onderhoud geen ontwerp heeft verzorgd), krimpscheuren en stormschade, schade door molest, verkleuring, invloed door nabijheid corrosief materiaal en nabijheid van warmtebron, schade ontstaan door oorzaken buit de constructie c.q. het gebouw zoals natuurgeweld, oorlog, overstromingen of rampen in welke vorm ets. Aansprakelijkheid vervolgschade uitgesloten. Vertraagde betaling houdt verkorting in van garantietermijn.

Onderdelen