Contact

Garantieverklaring

Garantie gaat in als alle betalingen zijn voldaan. Geldigheid garantie alleen bij deugdelijke onderhoudsfrequenties. Jaarlijks reinigen, al naar gelang situatie regelmatig dak schoon maken om verstoppingen te voorkomen, tijdig schilderen van onderdelen die bloot staan aan weersinvloeden, het en airconditioninginstallaties. Verborgen gebreken aan de ondergrond uitgesloten (geldt niet voor nieuwbouw geheel uitgevoerd door DOEN Bouw & Onderhoud). In verband met de aansluitingen van nieuw op oud bij kleinschalige- en/of onderhoudswerkzaamheden geldt een overall garantie van 1 jaar. Onderstaande garanties zijn in dat geval niet van kracht.

Aflopende garantie

Aflopende garantie wil zeggen dat de vergoeding van de kosten voor garantieherstel tot nihil aflopen bij het einde van de garantietermijn. Buiten de garantie vallen ontwerpfouten (indien DOEN Bouw & Onderhoud geen ontwerp heeft verzorgd), krimpscheuren en stormschade, schade door molest, verkleuring, invloed door nabijheid corrosief materiaal en nabijheid van warmtebron, schade ontstaan door oorzaken buit de constructie c.q. het gebouw zoals natuurgeweld, oorlog, overstromingen of rampen in welke vorm ets. Aansprakelijkheid vervolgschade uitgesloten. Vertraagde betaling houdt verkorting in van garantietermijn.

Bovenstaande werkzaamheden zijn slechts een aantal voorbeelden van wat wij als bedrijf doen en kunnen

Bekijk meer
aluminium kozijnen
Termijn: 10 jaar
Veranda Nederland garantie.
Beglazing
Termijn: 10 jaar
Dit geldt voor verticaal geplaatst glas. Schilderwerk, kitwerk en rubbers rondom beglazing moeten in goede conditie verkeren.
Geen garantie op de volgende producten:

Gefigureerd glas
Glas met roeden
Industrieel gebruik
Thermisch breuk (donker vlakken direct geplaatst voor en achter het glas).

Constructieonderdelen


Termijn: 10 jaar
Elektrawerk
Termijn: 1 jaar
Hang & sluitwerk
Termijn: 2 jaar
Constructieonderdelen
Termijn: 10 jaar
Garantie op de volgende producten:

Dakconstructies
Fundatie
Heiwerk
Metselwerkwanden
Staalconstructies
Vloeren
Houten kozijnen
Termijn: 5 jaar
Garantie enkel geldig op hardhout.
Kitwerk
Termijn: 1 jaar
Kunstof kozijnen
Termijn: 10 jaar
VKG garantie.
Rockpanel en trespa gevelbekleding
Termijn: 5 jaar
Garantie op de volgende producten:
Stucwerk, spuitwerk, tegelwerk en dekvloeren.
Termijn: 2 jaar
Garantie op de volgende producten
Verwarming, mechanische ventilatie en loodgieterswerk
Termijn: 1 jaar
Minimaal 1 stookseizoen

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan

©2023 Doen Bouw & Onderhoud
chevron-down